Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (02.07.2019)

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe…

Daha Fazla Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (02.07.2019)

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu 07.06.2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Kurumumuz tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra başta TFRS 9 Finansal Araçlar,TFRS 15 Müşteri…

Daha Fazla Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu 07.06.2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler) 07 Haziran 2019 tarih ve 30794 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Önemli tanımı, bir işlem veya olay hakkındaki bilginin finansal tablo kullanıcılarına sunulup sunulmaması hususunda verilecek kararlarda işletmelere yardımcı olmaktadır. İşletmelerin, finansal tabloların hazırlanmasında önemliliğe ilişkin…

Daha Fazla Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler) 07 Haziran 2019 tarih ve 30794 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.