BAŞKANIN MESAJI

Değerli Meslektaşlarım;

Derneğimiz, meslektaşlarımızı bir araya getirerek aralarındaki mesleki ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmek, mesleğimizin saygınlığı, gelişimi yönünde çalışmalar yapmak, ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde sağlıklı bir finansal raporlama ve denetim düzeninin kurulması yolunda önemli adımlar atılmaktadır. Bu süreçte sürekli öğrenen, araştıran, öğrendiklerini paylaşan, daha bilgili, farkındalığı yüksek ve bir ekip ruhu ile başarılara imza atmak hedeflerimizden birisidir.

YALOVA BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ BAŞKANI

ŞENGÜL TANIR